OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

HHT Valentines kampanje 2017

De som har HHT/Osler vil kunne trenge blodoverføring i ny og ne.
HHT OSLERforeningen-Norge setter stor pris på om du har venner/kjente som gir blod før Valentine og assosierer det med denne kampanjen. Flere land i Europa deltar.

Det er enkelt;
- Hent ned/skriv ut plakaten fra web-siden vår
- Ta et bilde og legg ut på dine sosiale medier for å spre det gode budskap