OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

#myHHTvalentine kampanje 2018

Det er vår plikt å skape oppmerksomhet rundt det med å gi blod og oppfordre folk til å bli blodgivere.

Hvordan skal jeg gjøre det?
Enkelt, du oppfordrer venner og familie til å gi blod i februar. Ta med en plakat, som kan lastes ned fra denne linken. og gjør som bildet viser. Legg så et bilde av deg selv med plakaten ut på Facebook-siden din for å spre budskapet - Så er vi i gang !