OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Om foreningen

Formålet med foreningen

  • Oslerforeningen-Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med Osler og deres pårørende.
  • Organisasjonen er en interesseorganisasjon som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for Oslerforeningens medlemmer.
  • Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral og skal arbeide for å bedre situasjonen for personer med Osler.
  • Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og står åpen for alle som har Osler, dens familie og slekt/venner osv.