OSLER.no
 

Nyheter

Innkalling til generalforsamling/årsmøte

Les mer...

Årsregnskap og Årsberetning 2016

Les mer...

Informasjon/påmelding - Brukersamling 10-11. november 2017

OBS: Søknadsfrist 20. september 2017 Les mer...

Om foreningen

Formålet med foreningen

  • Oslerforeningen-Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med Osler og deres pårørende.
  • Organisasjonen er en interesseorganisasjon som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for Oslerforeningens medlemmer.
  • Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral og skal arbeide for å bedre situasjonen for personer med Osler.
  • Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og står åpen for alle som har Osler, dens familie og slekt/venner osv.