OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Er dette farlig?

Noen har også større eller mindre karnøster i lungene. Dette vil kunne gi shunting av blodet, dvs at ”gammelt brukt blod ikke filtreres, men sendes bare tvers gjennom karnøstet”. Dette kan være farlig ved infeksjoner i blodet eller i forbindelse med operasjoner, da disse infeksjonene kan gå til hjernen og gi alvorlige infeksjoner der.

Dette er veldig sjeldent.

Hvis karnøstene er av en viss størrelse kan dette gi tungpust og åndenød.

Alle med mistanke om oslers sykdom skal kartlegges for evt lungekarnøster da dette kan behandles.

 

 

Noen kan ha karnøster i mage/tarm-systemet. Dette vil kunne gi blødning derfra og igjen lav blodprosent/jern.

 

Mer sjeldent er karnøster i lever og hjerne.