OSLER.no
 

Nyheter

Innkalling til generalforsamling/årsmøte

Les mer...

Årsregnskap og Årsberetning 2016

Les mer...

Informasjon/påmelding - Brukersamling 10-11. november 2017

OBS: Søknadsfrist 20. september 2017 Les mer...

Hvordan finner jeg ut om jeg har genfeilen?

Riktig fremgangsmåte er å dele dette inn i to grupper mennesker.

1 - De som har symptomer eller tegn på Osler (neseblødninger, telangiectasier). Disse kan testes med blodprøve rekvirert av egen lege (fastlege eller ØNH-lege). Erfaringsmessig er ikke alle leger kjent med dette, og de kan da rådes til å spørre nærmeste genetiske avdeling evt. Seksjon for klinisk genetikk, Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

2- Når det gjelder friske slektninger i familie med kjent genfeil krever loven genetisk veiledning ved spesialist - dvs. henvisning til genetisk avdeling.