OSLER.no
 

Nyheter

Årsregnskap og Årsberetning 2016

Les mer...

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Styre

2018 - Oversikt over styremedlemmer, vara :

 

Valgt på generalforsamling/årsmøte 11.11.2017 på Gardermoen

 

 

Navn

Mailadresse

Telefon

Medlemmer

 

 

Leder Tone Søderman

 tone.soderman@gmail.com

Tønsberg

97535764

 

Sekretær Elisabeth Borrebæk

elisabeth.borrebaek@gmail.com

Oslo

90669197

 

Kasserer Knut Jonassen

knujon123@gmail.com

Hvaler

93415201

Webansvarlig Oddbjørn Olsen

oddbjornolsen@gmail.com

Våler i Østfold

93097903

Nils Kristian Mortensen

nilsmrtnsn2@gmail.com

Stokmarknes

97727313

Jan-Gunnar Strømberg

j.g.str@online.no

Yven, Greåker

90730465

 

 

 

Vara:

 

 

Vara Kjell Arne Nilsen

kan69@live.no

Kristiansand

91380158

 

Vara Birgit Wiggen Andreassen

birgitwa@gmail.com

Tromsø

94878855

Vara Janine Elisabeth England

Rofi_@hotmail.com

Kongsvinger

92834668

Vara Nils Martin Lefstad Jr.

nilsmu@gmail.com

Oslo

92899703