OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Styre

2018 - Oversikt over styremedlemmer, vara :

 

Valgt på generalforsamling/årsmøte 11.11.2017 på Gardermoen

 

 

Navn

Mailadresse

Telefon

Medlemmer

 

 

Leder Tone Søderman

 tone.soderman@gmail.com

Tønsberg

97535764

 

Sekretær Elisabeth Borrebæk

elisabeth.borrebaek@gmail.com

Oslo

90669197

 

Kasserer Knut Jonassen

knujon123@gmail.com

Hvaler

93415201

Webansvarlig Oddbjørn Olsen

oddbjornolsen@gmail.com

Våler i Østfold

93097903

Nils Kristian Mortensen

nilsmrtnsn2@gmail.com

Stokmarknes

97727313

Jan-Gunnar Strømberg

j.g.str@online.no

Yven, Greåker

90730465

 

 

 

Vara:

 

 

Vara Kjell Arne Nilsen

kan69@live.no

Kristiansand

91380158

 

Vara Birgit Wiggen Andreassen

birgitwa@gmail.com

Tromsø

94878855

Vara Janine Elisabeth England

Rofi_@hotmail.com

Kongsvinger

92834668

Vara Nils Martin Lefstad Jr.

nilsmu@gmail.com

Oslo

92899703