OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Styre

2018 - Oversikt over styremedlemmer, vara :

 

Valgt på generalforsamling/årsmøte 2018 på Gardermoen

 

 

Navn

Mailadresse

Telefon

Medlemmer

 

 

Leder Tone Søderman

 tone.soderman@gmail.com

Tønsberg

97535764

 

Sekretær Elisabeth Borrebæk

elisabeth.borrebaek@gmail.com

Oslo

90669197

 

Kasserer Nils Kristian Mortensen

nilsmrtnsn2@gmail.com

Stokmarknes

99727313

Webansvarlig Oddbjørn Olsen

oddbjornolsen@gmail.com

Våler i Østfold

93097903

Edel Maria Sheridan

edel_sheridan@yahoo.com

Trondheim

98243451

Jan-Gunnar Strømberg

j.g.str@online.no

Yven, Greåker

90730465

 

 

 

Vara:

 

 

Vara Kjell Arne Nilsen

kan69@live.no

Kristiansand

91380158

 

Vara Birgit Wiggen Andreassen

birgitwa@gmail.com

Tromsø

94878855

Vara Thea Solbakken

Thea Solbakken

Åmot

95868145

Vara Jan Helge Kalvik

jan.kalvik@suksess.com

Oslo

92205699