OSLER.no
 

Nyheter

Årsregnskap og Årsberetning 2016

Les mer...

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Behandling

I de fleste tilfeller er det ikke behov for annen form for behandling enn informasjon om tilstanden. Bare unntaksvis er det behov for å korrigere en lav blodprosent med jerntilskudd. Enda sjeldnere er det behov for å foreta inngrep for å forhindre alvorlige komplikasjoner. Indikasjonen for kirurgi varierer med lokalisasjonen av karskaden og hvor risikofyllt det er å gjøre inngrepet.

Mindre, kosmetisk skjemmende hudforandringer kan behandles på ulike måter, f.eks. ved å sprøyte inn et stoff som lukker blodkaret, eller som laserbehandling.

Test: se nettsidene til Senter for sjeldne diagnoser for utfyllende informasjon om behandling og oppfølging.