OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Historie

Oslers historie dreier seg i realiteten ikke om Osler, men om 3 menn som i 3 land arbeidet med hver deres del av begrepet HHT - Hereditaria Haemorrhagica Telangiectasia.

Les mer..

Morbus Osler - HHT

Dette er en medfødt defekt i blodårene som karakteriseres som små karnøster. Graden av symptomer varierer fra person til person og erfaring viser at plagene øker med alderen. Disse plagene er vanligvis neseblødninger, men kan være blødninger fra karnøster hvor som helst i kroppen.

Les mer..