OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

§ 5
Styret:
 -i slekt med byttes ut med pårørende til:
-Flertallet i Styret skal bestå av personer med HHT Osler eller være  pårørende til  personer med HHT Osler.


Generalforsamling:
-16 år byttes ut med 15 år.
Alle voksne (15 år og eldre) med gyldig medlemsbevis har stemmerett i generalforsamlingen.