OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Følgende er kontaktpersoner ifht. denne ordningen;

Elisabeth  Borrebaek ,Oslo tlf 90669197
Tone Søderman,Tønsberg tlf 97535764
Anne Drøpping Andersen , Mo i Rana tlf 90853837
Edel Sheridan Trondheim tlf 
98243451

Likepersonsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”. HHT-foreningen har representasjon både i nord og sør, og driver likepersonarbeide.