OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Lever

Leveren kan også rammes av karforandringer. Hvis man har store utposninger (AVM) kan det medføre at hjertet skal pumpe mye større mengder blod rundt i kroppen (det oppstår en shunt i leveren som gjør at blodet renner fra hjertet ned i leveren og direkte tilbake igjen, uten å renne igjennom leveren)

Symptomene kan være magesmerter rett etter et måltid, magen og tarmene trenger mye blod for å starte fordøyelsen, men blodet kommer ikke frem i de mengder som ønsket fordi det shunter i leveren (se ovenfor), åndenød og hjertebank (hjertet skal arbeide ekstraordinært mye) kan også forekomme. Det diagnostiseres ved røntgen undersøkes med kontrastvæske, og i noen tilfeller ved å innføre en "kikkert" gjennom blodbanene. (radiologi)

Det er forbundet med høy risiko å ta en leverbiopsi (uttagning av en liten prøve av leveren) idet en slik prøveuttagning kan forårsake livstruende blødninger i leveren.

Det er ingen sikre behandlingsformer, embolisering kan ikke anbefales, da det er rapportert om kraftige komplikasjoner i forbindelse med inngrepet, leversvikt m.m. operative inngrep er helt utelukket, så egentlig er det kun levertransplantasjon som kan brukes i ekstreme tilfeller

(kilde OUH)