OSLER.no
 

Nyheter

Innkalling til generalforsamling/årsmøte

Les mer...

Årsregnskap og Årsberetning 2016

Les mer...

Informasjon/påmelding - Brukersamling 10-11. november 2017

OBS: Søknadsfrist 20. september 2017 Les mer...

Hjerne

Utposninger på blodkar kan også forekomme i hjernen (CAVM), noe som er en latent fare for at pasienten vil få en hjerneblødning. Det er ytterst sjeldent at det skjer, og oppdages utposningene i tide er embolisering ganske effektiv.

Embolisering er et inngrep der man fører et kateter inn i hovedpulsåren i lysken, og fører et langt rør frem til de angrebne kar. Der setter man en mikroskopisk spiral (coil) av i karet, og dette kan medføre at det oppstår en "blodprop" i utposningen slik at blodet føres utenom utposningen så operasjonen er ikke ufarlig.

Byller,  kan oppstå i hjernen hvis pasienten har PAVM i lungene (se lunger). Årsaken er at urenset blod ledes videre til hjernen idet blodet shunter i lungerne dvs. det renses ikke.