OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Hjerne

Utposninger på blodkar kan også forekomme i hjernen (CAVM), noe som er en latent fare for at pasienten vil få en hjerneblødning. Det er ytterst sjeldent at det skjer, og oppdages utposningene i tide er embolisering ganske effektiv.

Embolisering er et inngrep der man fører et kateter inn i hovedpulsåren i lysken, og fører et langt rør frem til de angrebne kar. Der setter man en mikroskopisk spiral (coil) av i karet, og dette kan medføre at det oppstår en "blodprop" i utposningen slik at blodet føres utenom utposningen så operasjonen er ikke ufarlig.

Byller,  kan oppstå i hjernen hvis pasienten har PAVM i lungene (se lunger). Årsaken er at urenset blod ledes videre til hjernen idet blodet shunter i lungerne dvs. det renses ikke.