OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Mage

Osler elementer finnes hos ca. 30% av pasientene i magetarmkanalen og gir her ofte anledning til blødning. De er sjeldent symptomgivende i de yngre aldersklasser. Symptomene kommer ofte i 50-års alderen, og kan bestå av sort avføring (det kan også stamme fra blødninger i nesen som siger bakover ned i mage/tarm), blodmangel og utpreget tretthet.

Hos en del forsterkes blødningen vesentlig med alderen. Jerntilskudd og blodoverføringer blir ofte nødvendig. Andre sykdommer kan også gi anledning til blødning, det er derfor viktig at tarmen undersøkes grundig, spesielt hvis symptomene øker.

Undersøkelsen foregår ved at en kikkert føres ned gjennom halsen og ned i magen, på en skjerm kan legen så se magesekken og til dels tarmene innenfra.

Osler elementene i magesekken er meget vanskelige å behandle, idet det ofte er mange. I noen tilfeller kan laser-behandling ha en effekt.

Man har forsøkt å behandle blødningen ved Mb. Osler med kvinnelige kjønnshormoner.

Behandling med stoffet cyclokapron er også virksomt, men kan gi bivirkninger ved langtidsbehandling.

(kilde OUH)