Ukraina

Ukraina

21.03.22 17:18 av Oddbjørn Olsen

Informasjon til ukrainske flyktninger med HHT og sjeldne sykdommer / Information for refugees with HHT and rare diseases. Надання медичної допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії

Les mer