Ønsker du å se eldre artikler så finner du dem under menyvalget "Artikler". 
Doktoravhandling vedr. behandling m/Avastin

Doktoravhandling vedr. behandling m/Avastin

Denne doktoravhandlingen, som heter "INTRANASAL BEVACIZUMAB IN TREATING HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA ASSOCIATED EPISTAXIS; Long-term effectiveness and a novel correlation of Pentraxin 3 with epistaxis severity", av © Johan Steineger, 2020, er interessant lesning for foreningens medlemmer.

Les mer
Vedr. testing for Covid-19 / HHT-Osler

Vedr. testing for Covid-19 / HHT-Osler

Klikk på "les mer" for å se brev mottatt via Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD). Brevet kan deles med helsemedarbeidere, venner og familie. Det beskriver hvordan man anbefaler at det kun utføres halsprøve for HHT-pasienter. Originalbrevet finner man tilknyttet artikkelen i PDF-format.

Les mer
Ovenfor; Bilder fra samlinger/seminarer/møter