Ønsker du å se eldre artikler så finner du dem under menyvalget "Artikler". 
Pakke i posten fra HHT-Osler v/Nils Kr. Mortensen!

Pakke i posten fra HHT-Osler v/Nils Kr. Mortensen!

Nissen kommer litt tidlig i år. Vår styreformann har tatt på seg jobben å hjelpe nissen med distribusjonen. Om ikke neste ledd i kjeden (post-personen) lykkes i å få pakken ned i postkassen, så får du hentemelding &/eller SMS. Det er ikke svindel og det følger ingen faktura eller annet fanteri med. Styret håper den tidsriktige pakken settes pris på/kommer til nytte.

Les mer
Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

BUFDIR har følgende definisjon: "Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med funksjonsnedsettelser og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige."

Les mer
Ovenfor; Bilder fra samlinger/seminarer/møter