Ønsker du å se eldre artikler så finner du dem under menyvalget "Artikler". 
Vedr. testing for Covid-19 / HHT-Osler

Vedr. testing for Covid-19 / HHT-Osler

Klikk på "les mer" for å se brev mottatt via Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD). Brevet kan deles med helsemedarbeidere, venner og familie. Det beskriver hvordan man anbefaler at det kun utføres halsprøve for HHT-pasienter. Originalbrevet finner man tilknyttet artikkelen i PDF-format.

Les mer
Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

BUFDIR har følgende definisjon: "Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med funksjonsnedsettelser og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige."

Les mer
Ovenfor; Bilder fra samlinger/seminarer/møter