HHT- Osler foreningen - hva er det egentlig som blir gjort?

 • Styret møtes regelmessig (typisk 6-8 ganger i året)
 • Tema på møtene er blant annet rettigheter, stønader, behandling, medisiner, ny forskning osv
 • Svare på henvendelser via telefon, e-post og ikke minst, Facebook
 • Oppdatere nettsidene
 • Vi holder medlemsregisteret oppdatert i tråd med regelverk på personvern
 • Vi prøver å få inn informasjonsfilm på TV2's reklameefrie dager
 • Vi har utarbeidet informasjonsbrosjyrer til å legge ut på legekontorer og tannlegekontorer
 • Vi informert tannlege-studenter om diagnose/ behandling/ rettigheter
 • Vi samarbeider med Osler-teamet på Rikshospitalet og Senter for sjeldne diagnoser
 • Vi avholder "likeperson-treff"
 • Vi oppdaterer Facebook-sidene 
 • Vi er opptatt av at vi oppdateres på ny forskning og deltar på HHT konferanser i- og utenfor Europa 


Hilsen alle oss i styret