Oddbjørn Olsen style=

Oddbjørn Olsen

Webansvarlig Kasserer
Thea Solbakken style=

Thea Solbakken

Facebook koordinator Styremedlem
Nils Kristian Mortensen style=

Nils Kristian Mortensen

Leder
Elisabeth Borrebæk style=

Elisabeth Borrebæk

Sekretær
Anne Drøpping Andersen style=

Anne Drøpping Andersen

Styremedlem
Kjell Arne Nilsen style=

Kjell Arne Nilsen

Styremedlem
Birgit Wiggen Andreassen style=

Birgit Wiggen Andreassen

Varamedlem
Jan Helge Kalvik style=

Jan Helge Kalvik

Varamedlem
Merete Rønning style=

Merete Rønning

Varamedlem
Tone Søderman style=

Tone Søderman

Varamedlem