OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Nytt styre 2016

Styreleder:

Tone Søderman fra Tønsberg

tlf 97535764 e-post tone.soderman@gmail.com

 

Kasserer:

Anne Sofie Ulvang fra Mo i Rana

tlf. 41242974 e-post annesofieulvang@hotmail.com

 

Sekretær:

Elisabeth Borrebæk fra Oslo

tlf 90669197 e-post Elisabeth.borrebaek@gmail.com

 

Styremedlem / webansvalig:

Oddbjørn Olsen fra Vestby

tlf 93097903 e-post oddbjornolsen@gmail.com

 

Styremedlem:

Herlof Nyland fra Mosjøen

tlf 95192258 e-post herlof.nyland@online.no

 

Styemedlem:

Anne Drøpping Andersen fra Hemnesberget

tlf 90853837 e-post dropping.andersen@gmail.com

 

Vara:

Mai Toril Stensrud fra Veggli

tlf 90550767 e-post maisan@online.no  

 

Vara:

Turid Solberg fra Iveland

tlf. 90795764 e-post Kbakkso@online.no

 

Vara:

Frank Schrøder fra Bjerka / Mo i Rana

tlf. 41286119 e-post frasch01@online.no

 

Vara:

Knut Jonassen fra Hvaler

tlf. 93415201    e-post knujon123@gmail.com