OSLER.no
 

Nyheter

Dokumenter ifht styrearbeid; sommer/høst 2017

Møtereferat styremøte #4; 31. mai 2017 Møtereferat styremøte #5; 28. august 2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Les mer...

Likepersonsordning er nå etablert

Hva er likepersonsarbeide, hvem gjør dette og hva er kontaktinformasjonen. Les mer...

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir.

Kosmetisk endring av vedtekter ifht pålegg fra BufDir. Les mer...

Kurs for fastleger om HHT / Oslers sykdom

Gjør gjerne fastelegen din oppmerksom på denne unike muligheten til å lære mer om denne sykdommen ved å henvise de til artikkelen/registreringsskjemaet som man finner på denne linken.

Søknadsfristen er 1. mars 2017-