AVM i lungene - Prioritering v/Koronavaksinering

AVM i lungene - Prioritering v/Koronavaksinering

Publisert av Oddbjørn Olsen den 01.02.21.


Pasienter med AVM i lungene                                                                                                                                       Oslo, januar 2021

 
AVM i lungene (pulmonale AVM) – prioritering ved Koronavaksine

HHT-Osler foreningen Norge har kontaktet Senter for sjeldne diagnoser (SSD) vedrørende prioritering ved vaksinering av HHT - pasienter som har AVM i lungene.

Henvendelsen ble forelagt lungeavdelingen ved OUS Rikshospitalet. Tilbakemeldingen derfra er at pasienter med lunge AVM, med eller uten nedsatt lungefunksjon eller respirasjonssvikt, bør kategoriseres ”med underliggende kronisk lungesykdom” Dvs. at de bør prioriteres ut fra at de har annen alvorlig kronisk sykdom i tillegg til aldersprioriteringen.

I de tilfeller hvor pasienten har vært usikker på om fastlegen er klar over at de har en underliggende sykdom, bør pasienten orientere fastlegen om at de har HHT med pulmonale AVM.

Vi håper denne informasjonen kan være til nytte for dere.


Med vennlig hilsen
HHT- Osler foreningen Norge