Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Publisert av Oddbjørn Olsen den 02.10.20. Oppdatert 19.11.20.

Generalforsamling 2020 - Innkalling & dokumenter.


Tid og sted:  torsdag 5.november 2020  kl. 18.00. Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt,
Hvis smitteforholdene tilsier det, vil representanter for styret være samlet på egnet sted i Oslo. 

Link for å delta på møtet via Zoom (åpnes ca. 17:55 5. november)

Link for stemmegivning (åpnes i løpet av møtet)

 

Om du ikke får koblet opp via Zoom m/lyd så kan man bruke mobil på følgende:

One tap mobile
+4724004735,,82316695628# Norway
+4773494877,,82316695628# Norway

Dial by your location
        +47 2400 4735 Norway
        +47 7349 4877 Norway
        +47 2396 0588 Norway
Meeting ID: 823 1669 5628

 

Saker til behandling:

 1. Åpning av møte v/styreleder. Fortegnelse av møtende medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og agenda
 3. Valg av møteleder og protokollunderskriver (minst 1 person)
 4. Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2019

  Regnskap og årsmelding blir lagt ut på foreningens webside: osler .no

 5. Valg av styre

  (Endring av styret  skal behandles på generalforsamlingen. Valg kan også gjøres av ekstra ordinær generalforsamling.)

   

  Leder

  Nils Kristian Mortensen

  På valg i 2021

  Webansvarlig og Kasser

  Oddbjørn Olsen

  På valg i 2021

  Sekretær

  Elisabeth Borrebæk

  På valg i 2020

  Styremedlem

  Kjell Arne Nilsen

  På valg i 2021

  Styremedlem

  Thea Solbakken

  På valg i 2021

  Styremedlem

  Anne Drøpping Andersen

  På valg i 2021

  Vara

  Birgit Wiggen Andreassen

  På valg i 2020

  Vara

  Tone Søderman

  På valg i 2021

  Vara

  Jan Helge Kalvik

  På valg i 2020

  Vara

  Merete Rønning

  På valg i 2021

   

 6. Innkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Eventuelle saker til generalforsamlingen må sendes styret v/sekretær elisabeth.borrebaek@gmail.com innen 22.oktober.

 

Med hilsen for styret i HHT – Osler foreningen Norge

 

 

Nils Kr. Mortensen                                                                                                       Elisabeth Borrebæk

leder                                                                                                                                   sekretær

sign                                                                                                                                     sign                      

 

Klikk på linken nedenfor for å se Årsberetning og andre dokumenter som er sendt til medlemmer som del av innkalling.