Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

Hva er likeperson og likepersons-arbeid?

Publisert av Anne Drøpping Andersen den 11.02.20. Oppdatert 20.02.24.

Hva er så en likeperson? 

  • Et medmenneske.  
  • En som har taushetsplikt.  
  • En som lytter og setter andre i fokus.  
  • En som bruker egne erfaringer for å hjelpe.  
  • En som har kunnskap om hvor du kan få råd og hjelp.  
  • En som ser muligheter fremfor begrensninger.  
  • En ikke-profesjonell veileder.  

Som det fremgår over, kan en likeperson ha hvilken som helst bakgrunn så lenge vedkommende har kjennskap til og erfaring med sykdommen. Det er ikke krav til noen spesiell profesjon eller yrke for å være likeperson.