Spørreundersøkelse; Sjeldne diagnoser

Spørreundersøkelse; Sjeldne diagnoser

Publisert av Oddbjørn Olsen den 07.04.22.
Hva hjalp deg i søket etter en diagnose for din sjeldne sykdom? Hva slags tjenester og støtte mottok du?
Denne undersøkelsen er åpen for personer som lever med en sjelden sykdom og deres familiemedlemmer fra alle land i verden. 👉 Undersøkelsen er tilgjengelig her på 26 språk